پرچم
شعار سال رهبر
دفاتر مستقل
سيدحجت اله رضوي نسب
سيدحجت اله رضوي نسب
مدير دفتر هيأت مديره و مديرعامل
سيدحجت اله رضوي نسب
مدير دفتر هيأت مديره و مديرعامل
تلفن : 035-31672401
پست الکترونیک : mheyatmodire[at]yed.co.ir
محمد رضا تجدد
محمد رضا تجدد
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
محمد رضا تجدد
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن : 035-36243477
پست الکترونیک : herasat[at]yed.co.ir
سعيد حسني کوشکنو
سعيد حسني کوشکنو
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات
سعيد حسني کوشکنو
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات
تلفن : 035-36285833
پست الکترونیک : hoghoghi[at]yed.co.ir
عليرضا باقري بنستاني
عليرضا باقري بنستاني
مدير دفتر روابط عمومي
عليرضا باقري بنستاني
مدير دفتر روابط عمومي
تلفن : 035-36263006
پست الکترونیک : info[at]yed.co.ir
مشاوران
نادرعلی سامعی
نادرعلی سامعی
مشاور مدیرعامل
نادرعلی سامعی
مشاور مدیرعامل
تلفن : 035-31672449
پست الکترونیک : moshaver1[at]yed.co.ir
محمدحسين زحمتکش سردوراه
محمدحسين زحمتکش سردوراه
مشاور مدیر عامل
محمدحسين زحمتکش سردوراه
مشاور مدیر عامل
تلفن : 035-31672466
پست الکترونیک : moshaver2[at]yed.co.ir
حامد الوان ساز يزدي
حامد الوان ساز يزدي
مشاور مدیرعامل
حامد الوان ساز يزدي
مشاور مدیرعامل
تلفن : 035-31672264
پست الکترونیک : moshaver3[at]yed.co.ir
محمد  شيباني
محمد شيباني
مشاور مدیرعامل
محمد شيباني
مشاور مدیرعامل
تلفن : 035-31672369
پست الکترونیک : moshaver4[at]yed.co.ir
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
کاظم کرمي
کاظم کرمي
معاون مهندسی
کاظم کرمي
معاون مهندسی
تلفن : 035-36285528
پست الکترونیک : barnamerizi[at]yed.co.ir
محمدمهدي جوکار
محمدمهدي جوکار
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
محمدمهدي جوکار
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
تلفن : 035-36290570
پست الکترونیک : Barnamerizi[at]yed.co.ir
محمدمهدي ميرجليلي
محمدمهدي ميرجليلي
مدير دفتر تحقيقات
محمدمهدي ميرجليلي
مدير دفتر تحقيقات
تلفن : 035-36233007
پست الکترونیک : Research[at]yed.co.ir
جمال متوسليان
جمال متوسليان
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
جمال متوسليان
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 035-38243279
پست الکترونیک : Fava[at]yed.co.ir
سعيد ماندگاري بامکان
سعيد ماندگاري بامکان
مدير دفتر کنترل برنامه و پروژه
سعيد ماندگاري بامکان
مدير دفتر کنترل برنامه و پروژه
تلفن : 035-36285527
پست الکترونیک : projah[at]yed.co.ir
محسن مشهدی بافان
محسن مشهدی بافان
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
محسن مشهدی بافان
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
تلفن : 035-36245662
پست الکترونیک : Mohandesi[at]yed.co.ir
معاونت مالی و پشتیبانی
حسين برزگري
حسين برزگري
معاون مالی و پشتیبانی
حسين برزگري
معاون مالی و پشتیبانی
تلفن : 035-36284744
پست الکترونیک : mmali[at]yed.co.ir
هوشنگ اميرپور
هوشنگ اميرپور
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
هوشنگ اميرپور
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
تلفن : 035-36284743
پست الکترونیک : khadamat[at]yed.co.ir
حميدرضا جهاني نسب
حميدرضا جهاني نسب
مدير امور تدارکات
حميدرضا جهاني نسب
مدير امور تدارکات
تلفن : 035-36248989
پست الکترونیک : Bazargani[at]yed.co.ir
علیرضا اسلامی
علیرضا اسلامی
مدیر امور مالی
علیرضا اسلامی
مدیر امور مالی
تلفن : 035-36248221
پست الکترونیک : Mali[at]yed.co.ir
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
محمد  فراتي
محمد فراتي
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
محمد فراتي
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
تلفن : 035-36245908
پست الکترونیک : exploit[at]yed.co.ir
ناصر درجو
ناصر درجو
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
ناصر درجو
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
تلفن : 035-36117262
پست الکترونیک : Dispaching[at]yed.co.ir
محمدحسين ديرند
محمدحسين ديرند
مدير دفتر ايمني و کنترل ضايعات
محمدحسين ديرند
مدير دفتر ايمني و کنترل ضايعات
تلفن : 035-36239300
پست الکترونیک : imeni[at]yed.co.ir
محمد  ميرشمس
محمد ميرشمس
مدير دفتر بازار برق
محمد ميرشمس
مدير دفتر بازار برق
تلفن : 035-36117258
پست الکترونیک : bazarb[at]yed.co.ir
ابوالفضل ماندگاري بامکان
ابوالفضل ماندگاري بامکان
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
ابوالفضل ماندگاري بامکان
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
تلفن : 035-36286792
پست الکترونیک : Bahrebardari[at]yed.co.ir
محمد زابلی
محمد زابلی
مدیر امور خدمات فنی شبکه
محمد زابلی
مدیر امور خدمات فنی شبکه
تلفن : 035-31672434
پست الکترونیک : fani[at]yed.co.ir
معاونت منابع انسانی
علیرضا باقری
علیرضا باقری
سرپرست معاون منابع انسانی
علیرضا باقری
سرپرست معاون منابع انسانی
تلفن : 035-36282221
پست الکترونیک : ensani[at]yed.co.ir
زهره محسنی
زهره محسنی
مدیر امور کارکنان و رفاه
زهره محسنی
مدیر امور کارکنان و رفاه
تلفن : 035-36233013
پست الکترونیک : Karkonan[at]yed.co.ir
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
تلفن : 035-31672296
پست الکترونیک : tose[at]yed.co.ir
فريده بهداد
فريده بهداد
مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
فريده بهداد
مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
تلفن : 035-36293113
پست الکترونیک : Amozesh[at]yed.co.ir
امیر راسخی نژاد
امیر راسخی نژاد
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
امیر راسخی نژاد
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
تلفن : 035-31672290
پست الکترونیک : tabaghebandi[at]yed.co.ir
معاونت فروش و خدمات مشترکین
محمدجواد جليلي
محمدجواد جليلي
معاون فروش و خدمات مشترکين
محمدجواد جليلي
معاون فروش و خدمات مشترکين
تلفن : 035-36293111
پست الکترونیک : frosh[at]yed.co.ir
محمدحسين بلور
محمدحسين بلور
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين
محمدحسين بلور
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين
تلفن : 035-36285832
پست الکترونیک : moshtarakin1[at]yed.co.ir
حسين ايرانپور
حسين ايرانپور
مدير دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري
حسين ايرانپور
مدير دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري
تلفن : 035-31672312
پست الکترونیک : metering[at]yed.co.ir
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
تلفن : 035-36243030
پست الکترونیک : Billing[at]yed.co.ir
سید مهدی حسینی پور
سید مهدی حسینی پور
سرپرست دفتر مدیریت مصرف
سید مهدی حسینی پور
سرپرست دفتر مدیریت مصرف
تلفن : 035-36117314
پست الکترونیک : Mmasraf[at]yed.co.ir
قائم مقام و مدیران توزیع برق شهرستان یزد
صادق نعمتي زاده
صادق نعمتي زاده
قائم‌مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان یزد
صادق نعمتي زاده
قائم‌مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان یزد
تلفن : 035-36286763
پست الکترونیک : shahrestan[at]yed.co.ir
منصور سراستاد
منصور سراستاد
مدير امور برق يک يزد
منصور سراستاد
مدير امور برق يک يزد
تلفن : 035-36270733
پست الکترونیک : omoor1[at]yed.co.ir
حميدرضا عدل ثاني
حميدرضا عدل ثاني
مدير امور برق دو يزد
حميدرضا عدل ثاني
مدير امور برق دو يزد
تلفن : 035-36232066
پست الکترونیک : omoor2[at]yed.co.ir
سيدناصر ميرفخرالديني
سيدناصر ميرفخرالديني
مديرامور برق سه يزد
سيدناصر ميرفخرالديني
مديرامور برق سه يزد
تلفن : 035-38261470
پست الکترونیک : omoor3[at]yed.co.ir
حسن شایق
حسن شایق
مدیر امور برق چهار
حسن شایق
مدیر امور برق چهار
تلفن : 035-31673444
پست الکترونیک : omoor4[at]yed.co.ir
قائم مقام و مدیران امور نواحی
علی محمد زارع
علی محمد زارع
قائم مقام مدیرعامل در مديریت امور نواحي
علی محمد زارع
قائم مقام مدیرعامل در مديریت امور نواحي
تلفن : 035-36247597
پست الکترونیک : Navahi[at]yed.co.ir
ابوالفضل اکرمي
ابوالفضل اکرمي
مدير توزيع برق شهرستان ابرکوه
ابوالفضل اکرمي
مدير توزيع برق شهرستان ابرکوه
تلفن : 035-32827114
پست الکترونیک : Abarkooh[at]yed.co.ir
محمد نخجیری
محمد نخجیری
مدير توزيع برق شهرستان اردکان
محمد نخجیری
مدير توزيع برق شهرستان اردکان
تلفن : 035-32224888
پست الکترونیک : Ardakan[at]yed.co.ir
محمدرضا عسکري فر
محمدرضا عسکري فر
مدير توزيع برق شهرستان اشکذر
محمدرضا عسکري فر
مدير توزيع برق شهرستان اشکذر
تلفن : 035-32724112
پست الکترونیک : sedoogh[at]yed.co.ir
عليرضا سبزي شهربابک
عليرضا سبزي شهربابک
مدير توزيع برق شهرستان بافق
عليرضا سبزي شهربابک
مدير توزيع برق شهرستان بافق
تلفن : 035-32422558
پست الکترونیک : Bafgh[at]yed.co.ir
يحيي جعفري خواه
يحيي جعفري خواه
مدير توزيع برق شهرستان بهاباد
يحيي جعفري خواه
مدير توزيع برق شهرستان بهاباد
تلفن : 035-32472557
پست الکترونیک : bahabad[at]yed.co.ir
مجتبي زارع بيدکي
مجتبي زارع بيدکي
مدير توزيع برق شهرستان تفت
مجتبي زارع بيدکي
مدير توزيع برق شهرستان تفت
تلفن : 035-32623480
پست الکترونیک : taft[at]yed.co.ir
عليرضا ياسيني
عليرضا ياسيني
مدير توزيع برق شهرستان مهريز
عليرضا ياسيني
مدير توزيع برق شهرستان مهريز
تلفن : 035-32531212
پست الکترونیک : mehriz[at]yed.co.ir
عليرضا ابراهيمي بشکاني
عليرضا ابراهيمي بشکاني
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
عليرضا ابراهيمي بشکاني
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
تلفن : 035-32357600
پست الکترونیک : meybod[at]yed.co.ir
محسن فاتحی
محسن فاتحی
مدیر توزیع برق شهرستان خاتم
محسن فاتحی
مدیر توزیع برق شهرستان خاتم
تلفن : 035-32570666
پست الکترونیک : khatam@yed.co.ir
علی عسکری پور
علی عسکری پور
مدیر امور برق شهرستان مروست
علی عسکری پور
مدیر امور برق شهرستان مروست
تلفن : 035-32583434
پست الکترونیک : marvast[at]yed.co.ir
disability
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین برق یزد

"مشترک گرامی ، گفتگوی آنلاین صرفا جهت پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای شما می باشد و برای درج درخواستها می بایست از اپلیکیشن "برق من" (نصب بر روی گوشی همراه از طریق دانلود از کافه بازار یا google play ) یا با وارد کردن آدرس سامانه برق من (https://bargheman.com/auth) درمرورگر خود اقدام فرمایید. "