پرچم
شعار سال رهبر
دفاتر مستقل
سید ناصر میرفخرالدینی
سید ناصر میرفخرالدینی
سرپرست دفتر هيأت مديره ،مديرعامل و حسابرسی داخلی
سید ناصر میرفخرالدینی
سرپرست دفتر هيأت مديره ،مديرعامل و حسابرسی داخلی
تلفن : 035-31672401
پست الکترونیک : mheyatmodire[at]yed.co.ir
محمد رضا تجدد
محمد رضا تجدد
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
محمد رضا تجدد
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن : 035-36243477
پست الکترونیک : herasat[at]yed.co.ir
سعيد حسني کوشکنو
سعيد حسني کوشکنو
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات
سعيد حسني کوشکنو
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات
تلفن : 035-36285833
پست الکترونیک : hoghoghi[at]yed.co.ir
سعیده فهیمی
سعیده فهیمی
سرپرست دفتر روابط عمومي و مطالعات اجتماعی
سعیده فهیمی
سرپرست دفتر روابط عمومي و مطالعات اجتماعی
تلفن : 035-36263006
پست الکترونیک : info[at]yed.co.ir
مشاوران
محمدحسين زحمتکش سردوراه
محمدحسين زحمتکش سردوراه
مشاور مدیر عامل
محمدحسين زحمتکش سردوراه
مشاور مدیر عامل
تلفن : 035-31672466
پست الکترونیک : moshaver2[at]yed.co.ir
حامد الوان ساز يزدي
حامد الوان ساز يزدي
مشاور مدیرعامل
حامد الوان ساز يزدي
مشاور مدیرعامل
تلفن : 035-31672264
پست الکترونیک : moshaver3[at]yed.co.ir
محمد  شيباني
محمد شيباني
مشاور مدیرعامل
محمد شيباني
مشاور مدیرعامل
تلفن : 035-31672369
پست الکترونیک : moshaver4[at]yed.co.ir
سیدجمال الدین طباطبایی
سیدجمال الدین طباطبایی
مشاور امور ایثارگران و نماینده هسته گزینش توانیر
سیدجمال الدین طباطبایی
مشاور امور ایثارگران و نماینده هسته گزینش توانیر
تلفن : 035-31672260
پست الکترونیک : moshaver5[at]yed.co.ir
ابوالفضل ماندگاری
ابوالفضل ماندگاری
مشاور مدیرعامل
ابوالفضل ماندگاری
مشاور مدیرعامل
تلفن : 035-31672465
پست الکترونیک : moshaver1[at]yed.co.ir
معاونت مهندسی
کاظم کرمي
کاظم کرمي
معاون مهندسی
کاظم کرمي
معاون مهندسی
تلفن : 035-36285528
پست الکترونیک : mmohandesi[at]yed.co.ir
محمد حسین دیرند
محمد حسین دیرند
سرپرست دفتر کنترل برنامه و پروژه
محمد حسین دیرند
سرپرست دفتر کنترل برنامه و پروژه
تلفن : 035-36285527
پست الکترونیک : projah[at]yed.co.ir
محسن مشهدی بافان
محسن مشهدی بافان
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
محسن مشهدی بافان
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
تلفن : 035-36245662
پست الکترونیک : Mohandesi[at]yed.co.ir
معاونت برنامه ریزی
سیدحجت اله رضوی نسب
سیدحجت اله رضوی نسب
سرپرست معاونت برنامه ریزی
سیدحجت اله رضوی نسب
سرپرست معاونت برنامه ریزی
تلفن : 035-36286763
پست الکترونیک : barnamerizi[at]yed.co.ir
جمال متوسليان
جمال متوسليان
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
جمال متوسليان
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 035-38243279
پست الکترونیک : Fava[at]yed.co.ir
محمدمهدي جوکار
محمدمهدي جوکار
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
محمدمهدي جوکار
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
تلفن : 035-36290570
پست الکترونیک : Barnamerizi[at]yed.co.ir
محمدمهدي ميرجليلي
محمدمهدي ميرجليلي
مدير دفتر تحقيقات
محمدمهدي ميرجليلي
مدير دفتر تحقيقات
تلفن : 035-36233007
پست الکترونیک : Research[at]yed.co.ir
معاونت مالی و پشتیبانی
حسين برزگري
حسين برزگري
معاون مالی و پشتیبانی
حسين برزگري
معاون مالی و پشتیبانی
تلفن : 035-36284744
پست الکترونیک : mmali[at]yed.co.ir
هوشنگ اميرپور
هوشنگ اميرپور
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
هوشنگ اميرپور
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
تلفن : 035-36284743
پست الکترونیک : khadamat[at]yed.co.ir
حميدرضا جهاني نسب
حميدرضا جهاني نسب
مدير امور تدارکات
حميدرضا جهاني نسب
مدير امور تدارکات
تلفن : 035-36248989
پست الکترونیک : Bazargani[at]yed.co.ir
علیرضا اسلامی
علیرضا اسلامی
مدیر امور مالی
علیرضا اسلامی
مدیر امور مالی
تلفن : 035-36248221
پست الکترونیک : Mali[at]yed.co.ir
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
محمد  فراتي
محمد فراتي
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
محمد فراتي
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
تلفن : 035-36245908
پست الکترونیک : exploit[at]yed.co.ir
ناصر درجو
ناصر درجو
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
ناصر درجو
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
تلفن : 035-36117262
پست الکترونیک : Dispaching[at]yed.co.ir
حسن شایق
حسن شایق
سرپرست دفتر ايمني ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست
حسن شایق
سرپرست دفتر ايمني ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست
تلفن : 035-36239300
پست الکترونیک : imeni[at]yed.co.ir
محمد  ميرشمس
محمد ميرشمس
مدير دفتر بازار برق
محمد ميرشمس
مدير دفتر بازار برق
تلفن : 035-36117258
پست الکترونیک : bazarb[at]yed.co.ir
حمیدرضا عدل ثانی
حمیدرضا عدل ثانی
سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداري
حمیدرضا عدل ثانی
سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداري
تلفن : 035-36286792
پست الکترونیک : Bahrebardari[at]yed.co.ir
محمد زابلی
محمد زابلی
مدیر امور خدمات فنی شبکه
محمد زابلی
مدیر امور خدمات فنی شبکه
تلفن : 035-31672434
پست الکترونیک : fani[at]yed.co.ir
معاونت منابع انسانی
علیرضا باقری
علیرضا باقری
سرپرست معاون منابع انسانی
علیرضا باقری
سرپرست معاون منابع انسانی
تلفن : 035-36282221
پست الکترونیک : ensani[at]yed.co.ir
زهره محسنی
زهره محسنی
مدیر امور کارکنان و رفاه
زهره محسنی
مدیر امور کارکنان و رفاه
تلفن : 035-36233013
پست الکترونیک : Karkonan[at]yed.co.ir
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
تلفن : 035-31672296
پست الکترونیک : tose[at]yed.co.ir
مسعود مختاری
مسعود مختاری
سرپرست دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
مسعود مختاری
سرپرست دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
تلفن : 035-36293113
پست الکترونیک : Amozesh[at]yed.co.ir
امیر راسخی نژاد
امیر راسخی نژاد
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
امیر راسخی نژاد
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
تلفن : 035-31672290
پست الکترونیک : tabaghebandi[at]yed.co.ir
معاونت فروش و خدمات مشترکین
محمدجواد جليلي
محمدجواد جليلي
معاون فروش و خدمات مشترکين
محمدجواد جليلي
معاون فروش و خدمات مشترکين
تلفن : 035-36293111
پست الکترونیک : frosh[at]yed.co.ir
مجتبی حجتی مقدم
مجتبی حجتی مقدم
سرپرست دفتر نظارت بر خدمات مشترکين
مجتبی حجتی مقدم
سرپرست دفتر نظارت بر خدمات مشترکين
تلفن : 035-36285832
پست الکترونیک : moshtarakin1[at]yed.co.ir
حسين ايرانپور
حسين ايرانپور
مدير دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري
حسين ايرانپور
مدير دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري
تلفن : 035-31672312
پست الکترونیک : metering[at]yed.co.ir
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
تلفن : 035-36243030
پست الکترونیک : Billing[at]yed.co.ir
سید مهدی حسینی پور
سید مهدی حسینی پور
مدیر دفتر مدیریت مصرف
سید مهدی حسینی پور
مدیر دفتر مدیریت مصرف
تلفن : 035-36117314
پست الکترونیک : Mmasraf[at]yed.co.ir
قائم مقام و مدیران توزیع برق شهرستان یزد
محمدحسین بلور
محمدحسین بلور
سرپرست قائم‌مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان یزد
محمدحسین بلور
سرپرست قائم‌مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان یزد
تلفن : 035-31672449
پست الکترونیک : shahrestan[at]yed.co.ir
محمدرضا عسکری فر
محمدرضا عسکری فر
سرپرست امور برق يک يزد
محمدرضا عسکری فر
سرپرست امور برق يک يزد
تلفن : 035-36270733
پست الکترونیک : omoor1[at]yed.co.ir
یحیی جعفری خواه
یحیی جعفری خواه
سرپرست امور برق دو يزد
یحیی جعفری خواه
سرپرست امور برق دو يزد
تلفن : 035-36232066
پست الکترونیک : omoor2[at]yed.co.ir
منصور سراستاد
منصور سراستاد
سرپرست امور برق سه يزد
منصور سراستاد
سرپرست امور برق سه يزد
تلفن : 035-38261470
پست الکترونیک : omoor3[at]yed.co.ir
سعید ماندگاری
سعید ماندگاری
سرپرست امور برق چهار
سعید ماندگاری
سرپرست امور برق چهار
تلفن : 035-31673444
پست الکترونیک : omoor4[at]yed.co.ir
قائم مقام و مدیران امور نواحی
علی محمد زارع
علی محمد زارع
قائم مقام مدیرعامل در مديریت امور نواحي
علی محمد زارع
قائم مقام مدیرعامل در مديریت امور نواحي
تلفن : 035-36247597
پست الکترونیک : Navahi[at]yed.co.ir
ابوالفضل اکرمي
ابوالفضل اکرمي
مدير توزيع برق شهرستان ابرکوه
ابوالفضل اکرمي
مدير توزيع برق شهرستان ابرکوه
تلفن : 035-32827114
پست الکترونیک : Abarkooh[at]yed.co.ir
محمد نخجیری
محمد نخجیری
مدير توزيع برق شهرستان اردکان
محمد نخجیری
مدير توزيع برق شهرستان اردکان
تلفن : 035-32224888
پست الکترونیک : Ardakan[at]yed.co.ir
علیرضا سبزی
علیرضا سبزی
سرپرست مدیریت توزيع برق شهرستان اشکذر
علیرضا سبزی
سرپرست مدیریت توزيع برق شهرستان اشکذر
تلفن : 035-32724112
پست الکترونیک : sedoogh[at]yed.co.ir
مجتبي زارع بيدکي
مجتبي زارع بيدکي
مدير توزيع برق شهرستان تفت
مجتبي زارع بيدکي
مدير توزيع برق شهرستان تفت
تلفن : 035-32623480
پست الکترونیک : taft[at]yed.co.ir
عليرضا ياسيني
عليرضا ياسيني
مدير توزيع برق شهرستان مهريز
عليرضا ياسيني
مدير توزيع برق شهرستان مهريز
تلفن : 035-32531212
پست الکترونیک : mehriz[at]yed.co.ir
عليرضا ابراهيمي بشکاني
عليرضا ابراهيمي بشکاني
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
عليرضا ابراهيمي بشکاني
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
تلفن : 035-32357600
پست الکترونیک : meybod[at]yed.co.ir
محسن فاتحی
محسن فاتحی
مدیر توزیع برق شهرستان خاتم
محسن فاتحی
مدیر توزیع برق شهرستان خاتم
تلفن : 035-32570666
پست الکترونیک : khatam@yed.co.ir
علی عسکری پور
علی عسکری پور
مدیر امور برق شهرستان مروست
علی عسکری پور
مدیر امور برق شهرستان مروست
تلفن : 035-32583434
پست الکترونیک : marvast[at]yed.co.ir
disability
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین برق یزد

"مشترک گرامی ، گفتگوی آنلاین صرفا جهت پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای شما می باشد و برای درج درخواستها می بایست از اپلیکیشن "برق من" (نصب بر روی گوشی همراه از طریق دانلود از کافه بازار یا google play ) یا با وارد کردن آدرس سامانه برق من (https://bargheman.com/auth) درمرورگر خود اقدام فرمایید. "