پرچم
شعار سال رهبر
نام پرتال نام ویرایش کننده پرتال سمت سازمانی شماره تماس
صفحه اصلی الهه اسدآبشوری کارشناس نرم افزار 035-31672237
دفتر آمار فاطمه کریمی رئیس گروه سیستمهای اطلاعات مدیریت 035-31672362
دفتر مهندسی و نظارت جواد عظیم پور رئیس گروه نظارت بر پروژه ها 035-31672376
دفتر کنترل پروژه اکرم زارع کارشناس تحلیل اقتصادی و فهرست بها 035-31672356
دفتر تحقیقات فائزه وطنخواه کارشناس استانداردها و تکنولوژی 035-31672352
دفتر ایمنی و کنترل ضایعات میلاد بهرامی نژاد مسئول‌ایمنی‌و رفع‌حریم 035-31672228
انرژیهای تجدیدپذیر محسن مزیدی کارشناس بورس، مطالعات اقتصادی و قیمت گذاری خرید برق 035-31672221
دفتر مدیریت مصرف سیدابوالفضل صالحی کارشناس مدیریت مصرف مشترکین عادی 035-31672430
دفتر نظارت بر خدمات مشترکین نادیه غفاریان کارشناس سیستمها و مکانیزاسیون خدمات مشترکین 035-31672431
بازار برق محسن مزیدی کارشناس‌‌ توسعه مولد مقیاس کوچک 035-31672214
دفتر آموزش مهناز جمالی کارشناس مسئول برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 035-31672442
دفتر روابط عمومی سعیده فهیمی کارشناس پژوهش و نظرسنجی 035-31672390
مدیریت بحران مسعود شیرمحمدی سرپرست گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 035-31672222
مدیریت دانش شمس السادات باغیان کارشناس تحقیقات و توسعه 035-31672355
تاریخ بروزرسانی : 1401/06/15
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین برق یزد